คลังเก็บผู้เขียน: ทีม ตระเวนข่าว

มวลชนเหลืองหน้ากองทัพภาคที่1 รอรับเสด็จ

. วันที่ 14 ตุลาคม ที่ด้านหน้ากองทัพภาคท … อ่านเพิ่มเติม