ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด ข่าวไฮไลท์ ขวา อาชญากรรม

ศอ.รส. ประกาศห้ามใช้เส้นทางคมนาคม 14 เส้นทาง

30-11-56 ??.??.?????????????

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 11/56 เรื่องห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม 14 เส้นทาง หรือการใช้ยานพาหนะ เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ !!

 

ข้อ 1. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(1) ถนนราชสีมา ตั้งแต่ แยกสวนรื่นฤดี ถึง แยกประชาเกษม

(2) ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดง ถึงแยกยมราช

(3) ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองในถึงลานพระราชวังดุสิต ด้านหลังพระบรมรูปทรงม้า

(4) ถนนลิขิต

(5) ถนนพระราม 5 ตั้งแต่ สะพานอรทัย ถึง แยกสุโขทัย

(6) ถนนสุโขทัย ตั้งแต่ แยกสวนรื่นฤดี ถึง แยกสุโขทัย

(7) ถนนราชวิถี ตั้งแต่ แยกการเรือน ถึง แยกราชวิถี

(8) ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่ แยกพระรูป ถึง แยกจปร.

(9) ถนนลูกหลวง ตั้งแต่ สะพานวิศุกรรมนฤมาณ (ถนนลูกหลวงตัดถนนราชสีมา) ถึง สะพานเทวกรรม (ถนนลูกหลวงตัดถนนนครสวรรค์)

(10) ถนนพิชัย ตั้งแต่ แยกขัตติยานี ถึง ถนนราชวิถี

(11) ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่ แยกพิษณุโลก ถึง สะพานเทวกรรม

(12) ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่ แยกวัดเบญจมบพิตร ถึง แยกพล 1

(13) ถนนนครปฐม

(14) ถนนกรุงเกษม แยกประชาเกษม ถึง แยกเทวกรรม

ทั้งนี้ ให้รวมถึงพื้นที่บริเวณถนน ทางเท้า คูคลอง และพื้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องไปอีกในรัศมี 50 เมตร

 

ข้อ 2 ห้ามจอดยานพาหนะใดๆกีดขวางการจราจรในเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ข้อ 3 ห้ามยานพาหนะใดๆ ที่บรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำมาใช้หรือสนับสนุนเพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น ทราย หรือ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ใช้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ข้อ 4 ห้ามยานพาหนะใดๆ ที่บรรทุกอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน วัตถุระเบิดชิ้นส่วนของอาวุธหรือวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สารเคมีใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของประชาชน หรือสิ่งปฏิกูล ใช้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ข้อ 5 ห้ามใช้ยานพาหนะใดๆ กระทำการที่เป็นการรบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือที่เป็นการยั่วยุหรือปั่นป่วนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง

 

ข้อ 6 ห้ามผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะใดๆ ในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน วัตถุระเบิด ชิ้นส่วนของอาวุธหรือวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของประชาชน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ข้อ 7 ห้ามนำรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส สารเคมี หรือวัตถุอันตรายใดๆ ใช้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ข้อ 8 ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ควบคุมการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส และรถบรรทุกสิ่งดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมปลอดภัย

ให้ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันเมื่อพบว่ามีการกระทำอันเป็นการยักย้ายหรือถ่ายเทน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สที่อยู่ในความครอบครองของตนในลักษณะที่ผิดไปจากการยักย้ายหรือถ่ายเทน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สในทางการค้าปกติของผู้ประกอบกิจการนั้น

 

ข้อ 9 ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้

 

ข้อ 10 ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, ข่าวไฮไลท์ ขวา, อาชญากรรม และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *