อาชญากรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของข้าราชการตำรวจในสังกัด กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ยกระดับ ตม.ไทย

“ ตม.ไทย ยกระดับ ”โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของข้าราชการตำรวจในสังกัด กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

. พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.ตม. ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา แก่ข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับ ร.ศ. ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยมี พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชฎา ฤาแรง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พร้อมทั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น 4 อาคาร 1 สตม.(สวนพลู)

พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ฯ กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเห็นพ้องถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น อันจะ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวขึ้น
โดยการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์นั้น จะได้รับความร่วมมือในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาต่อ ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจากทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 7 ทุน และระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 ทุน ในปีการศึกษา 2562 นี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือตามหลักความเสมอภาค จริงจัง และต่อเนื่อง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน อาชญากรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *