เศรษฐกิจ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมระดมความคิดปรับ ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉ.2 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อประกาศใช้ภายใน 1 ต.ค.59

198787

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมระดมความคิดปรับ ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉ.2 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อประกาศใช้ภายใน 1 ต.ค.59

 

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 3/2559 เพื่อระดมความคิดเห็นและปรับแผนฯ ฉบับนี้ ให้เป็นแผนแห่งชาติ และประกาศใช้ ภายใน 1 ตุลาคม 2559
ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 3 ปี (2558-2560) ประเทศไทยประสบความสำเร็จในหลายด้าน เช่น จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ และความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ฉะนั้น แผนอีก 5 ปีข้างหน้า เราต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่สะดวกต่อนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาษา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับ 2 มีการเน้นเรื่องการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการในภาคการท่องเที่ยว ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ จะนำเสนอร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบให้ประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับนี้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ต่อไป
……………………………….
22 ก.ค.59

198788

ข้อความนี้ถูกเขียนใน เศรษฐกิจ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *