คลังเก็บหมวดหมู่: ภาพถ่าย

มวลชนเหลืองหน้ากองทัพภาคที่1 รอรับเสด็จ

. วันที่ 14 ตุลาคม ที่ด้านหน้ากองทัพภาคท … อ่านเพิ่มเติม