คลังเก็บหมวดหมู่: สาธารณสุข

1517745418713

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดกิจกรรมรณรงค์ ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราด Love & Care Fair for Dolphins

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ Love & Care Fair for Dolphins ในงาน “ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราด” เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญในการ แก้ไขความเสื่อมโทรม การลดลงของความหลากหลายของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งรวมทั้งอนุรักษ์โลมาสัตว์หายาก สู่การจัดการทรัพยากรทะเล ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมบนฐานระบบนิเวศที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2561 นายสุริยัน ผาฟองยุน ผู้แทน
1516963192159

พ.ต.ท.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ Police i lert u อธิบายการเชื่อมต่อระบบ Taxi ok ให้กับ รมต.กระทรวงคมนาคม

26 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ พ.ต.ท.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ สารวัตรอำนวยการกองกำกับการศูนย์รวมข่าวกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ อธิบายการทำงานของแอปพลิเคชัน Police ilertu ในการเชื่อมต่อกับระบบของ Taxi OK ให้กับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, เจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง,
1513423435729

มูนิธิปอเต็กตึ๊ง-มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์- มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ร่วมมอบเครื่องอุปโภคผู้ประสบภัยหนาว จ.อุบล

วันนี้(16 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯมูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์และ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน จ.ศรีสะเกษ และ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร/(จำนวน1,500ชุด)คิดเป็นมูลค่า750,000บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใน อ. อ.เบญจลักษณ์ อ.โนนคูณ(1,000ชุด) จ.ศรีสะเกษ/อ.พิบูลมังสาหาร (500ชุด)จ.อุบลฯ โดยมี ประธานทั้ง 3
1513422831809

16 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯมูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์และ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน จ.ศรีสะเกษ และ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร/(จำนวน1,500ชุด)คิดเป็นมูลค่า750,000บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใน อ. อ.เบญจลักษณ์ อ.โนนคูณ(1,000ชุด) จ.ศรีสะเกษ/อ.พิบูลมังสาหาร (500ชุด)จ.อุบลฯ

วันนี้(16 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯมูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์และ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน จ.ศรีสะเกษ และ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ   ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร/(จำนวน1,500ชุด)คิดเป็นมูลค่า750,000บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใน อ. อ.เบญจลักษณ์ อ.โนนคูณ(1,000ชุด) จ.ศรีสะเกษ/อ.พิบูลมังสาหาร (500ชุด)จ.อุบลฯ โดยมี ประธานทั้ง
1513334394526

15 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯมูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็ก)และ มูลนิธิสามัคคีสุรินทร์ฌาปนกิจสงเคราะห์(ไต่ฮงกง) จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค

วันนี้(15 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯมูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็ก)และ มูลนิธิสามัคคีสุรินทร์ฌาปนกิจสงเคราะห์(ไต่ฮงกง) จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร/(จำนวน1,000ชุด)คิดเป็นมูลค่า500,000บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ใน อ.เมือง อ.พนมดงรัก อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมี คุณกีนำ เศรษฐพัฒนชัย ประธานมูลนิธิสามัคคีฯ(ไต่ฮงกง) คุณประเสริฐ ชัยชนะศิริวิทยา ประธานฯ(จิบเต็กเซี่ยงตึ๊ง)จ.สุรินทร์ พร้อม
1512653409980

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2

สืบสานปณิธานของพ่อ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร B.L.H.
1512561571824

)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล จ.ร้อยเอ็ด

วันนี้(6 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร/(จำนวน1,000ชุด)คิดเป็นมูลค่า500,000บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ใน อ.โพนทราย อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด/ โดยมีคุณภาคิน เตชอุดมรัตน์ ประธานมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล จ.ร้อยเอ็ด พร้อม คณะกรรมการฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธีแจกจ่ายครั้งนี้./ โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ/ผู้ช่วยกรรมการฯ/ผู้บริหารฯ/พนักงานฯและอาสาสมัครมูลนิธิฯ
1510119458369

มูลินิธิปอเต็กตึ๊งมอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาว ทั้ง4ภาค

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2560 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมมูลค่า 18,800,000.-บาท(สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ดำเนินการแจกโดยคณะกรรมการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมอบให้มูลนิธิ/สมาคมจีนประจำจังหวัดเป็นตัวแทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในการรับผ้าห่มแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ รวม 4 ภาค ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 จังหวัด โดยในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2560 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล
1509018761417

ผบก.น.8 นำจิตอาสาเฉพาะกิจปฎิบัติหน้าที่ดูแลที่วางดอกไม้จันทร์ วัดประยุรวงศ์และวัดพิชัยญาติการาม

จิตอาสา วันนี้ ( 26 ต.ค.60 ) เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8 ,พ.ต.อ.ภูมิยศ เหล็กกล้า รรท.สน.บุปผาราม ,พ.ต.อ.ปวีณา เอกฉัตร ผกก.งานสอบสวน บก.น.8 ,ชุด ตชส.สน.บุปผาราม อบรมปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านป้องกันปราบปราม รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
1509017441877

พสกนิกรชาวภาษีเจริญ ลุยฝนถวายดอกไม้จันทร์ วัดปากน้ำ

พสกนิกรลุยฝนวางดอกไม้จันทน์วัดปากน้ำภาษีเจริญ   เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 26 ต.ค. บรรยากาศ ณ สถานที่วางดอกไม้จันทน์ ภายในวัดปากน้ำภาษีเจริญ ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม.ที่เป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้เข้ามาร่วมวางดอกไม้จันทน์ และแสดงความอาลัยร่วมกันเป็นครั้งสุดท้าย พบว่า เริ่มมีปริมาณน้ำฝนแต่ประชาชนก็ยังเข้าแถวรอเข้าไปวางดอกไม้จันทน์กันอย่างเนืองแน่น ทำให้แถวของประชาชนยาวออกไปจากภายในบริเวณวัดจนถึงปากซอยเทอดไทย 40
Pic126_001

ตำรวจนครบาลร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง เปิดศูนย์ช่วยซ้อมรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า (คลิป)

ตำรวจนครบาลร่วมกับวิทยาสารพัดช่าง เปิดศูนย์ช่วยซ้อมรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วันที่ 20-22 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9/// กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับคณะกรรมการอาชีวะโดยได้นำนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มาทำการเปิดให้บริการซ่อม-เช็กรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ฟรีตั้งแต่วันที่ 20-22 ตุลาคม ที่ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรห้าแยกลาดพร้าว นายโกวิท ส่องสี รองผู้อำนวยการสารพัดช่างสี่พระยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาสารพัดช่าง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เป็นจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
1508145809644

สารวัตร เศรฐษหาญ เศรษฐภากร ตามโครงการอบรมจิตอาสา เเนะนำแอปพลิเคชั่น Police ilert u ณ.สโมสรตำรวจ

  16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น.   พ.ต.ท.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ สารวัตรอำนวยการกองกำกับการศูนย์รวมข่าวกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ   เป็นวิทยากร ในหัวข้อการแจ้งเหตุ การสื่อสารและการใช้อุปกรณ์สื่อสาร และได้ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านหมายเลข 191 รวมถึง แอปพลิเคชัน Police ilertu ให้กับ เจ้าหน้าที่จิตอาสา   ในโครงการ
1508144198147

นโยบายของ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. Police mind <3 เริ่มดำเนินการโดย พ.ต.อ.ธวัชชัย ศรีสุรางค์ ผกก.บุคคโล สำนึกในหน้าที่ฯ พร้อมช่วยเหลือ-บริการประชาชน

POLICE MIND ❤️ ภายใต้การนำของ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น.”สำนึกในหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจพร้อมช่วยเหลือ และบริการประชาชน” พ.ต.อ.ธวัชชัย ศรีสุรางค์ ผกก.สน.บุคคโล มอบป้ายประชาสัมพันธ์ POLICE MIND ❤️ให้กับหัวหน้าสายงานทุกฝ่าย นำไปติดตั้งในแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นแนงทางในการปฏิบัติ
1506409563470

มูลนิธิปอเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษามัธยม-อุดมศึกษา ประจำปี 2560(มีคลิป)

คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ปธ.มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาเด็กทุกระดับชั้นปีสุดท้าย ประจำปี2560 วันที่26 กย.60 เวลา 10.30 น. ที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย คุณ สัก กอเรืองแสง กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพร้อมผู้ช่วยกรรมการ และทีมงานอาสาสมัครปอเต็กตึ๊ง จัดพิธีมอบทุนต่อเนื่องในทุกระดับปีสุดท้าย ประจำปี 2560 โดยทั้งหมดมีจำนวน
1506178938999

ทำดีทำได้ ทำทันที สน.บุคคโล”เยี่ยมชุมชนแซ่ซิ้ม “

” เยี่ยมชุมชนแซ่ซิ้ม ” ————— 16.00น./22 ก.ย.2560 พ.ต.อ.ธวัชชัย ศรีสุรางค์ ผกก.สน.บุคคโล พร้อมชุด ตสช.สน.บุคคโล เยี่ยมเยียนชุมชนแซ่ซิ้ม เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาข้อขัดข้องภายใน ชุมชน เพื่อนำปัญหาต่างๆ ที่ได้รับจากชุมชน ไปดำเนินการแก้ไขต่อไป.รวมทั้งเข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชนฯจำนวน 6 ราย  
20170909_221341

” วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก “

” วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก “ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ก.ตร. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน และ แถลงข่าวงาน ‘ วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ” โดยสมาพันธ์นักวิ่งแห่งประเทศไทย. และ สมาคมสูตินารีเวชแห่งประเทศไทย. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือเด็กและสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก
1503387742689

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันนี้(22 ส.ค.2560)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร จ.สกลนคร นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการฯ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ/รองเหรัญญิกฯ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,098ชุด พร้อม มอบเงินค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 15,000บาท
04

“ปัญญา” มั่นใจ “อาตูร์” ฆ่าหั่นศพชายชาวสเปน

หัวหน้าชุดคลี่คลายคดีฆ่าหั่นศพชายชาวสเปน มั่นใจจากหลักฐานที่มีมั่นใจ นายอาตูร์ คือ ผู้ก่อเหตุฆ่าหั่นศพชายชาติเดียวกัน และทำเพียงลำพัง ส่วนสาวไทยที่ถูกคุมตัวทาสอบก่อนหน้านี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แม้จะพบว่าเอาบัตรเอทีเอ็มของผู้ตายไปกดเงินหลายครั้งก็ตาม อ่านเพิ่มเติม
11

ตร.เร่งสอบดาราดัง-คู่กรณี เหตุหมากัดกัน

พงส.สน.บางนา เข้าตรวจสอบจุดทะเลาะวิวาทเหตุหมากัดกัน ระหว่าง “นุ่น ดารัณ” กับคู่กรณี พร้อมสอบปากคำทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงพยานแวดล้อมเพิ่มเติม โดยเฉพาะ รปภ.ของหมู่บ้าน แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวแต่อย่างใด อ่านเพิ่มเติม
002

ตำรวจ 191-ป.ป.ส. จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น

ตำรวจ 191 ร่วมกับ ป.ป.ส. จัดกิจกรรม “191 พบประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” พร้อมสาธิตขีดความสามารถของสุนัขตำรวจ K-9 ในการดมกลิ่นหาสารประกอบระเบิด และยาเสพติด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกให้กับนักเที่ยวเที่ยวและประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 อ่านเพิ่มเติม