คลังเก็บป้ายกำกับ: จับกุม ชาวฉิลีฉกทรัพย์ สุวรรณภูมิ