คลังเก็บป้ายกำกับ: ศอ.รส. ประกาศห้ามใช้เส้นทางคมนาคม 14 เส้นทาง

ศอ.รส. ประกาศห้ามใช้เส้นทางคมนาคม 14 เส้นทาง

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 11/56 เรื่องห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม 14 เส้นทาง หรือการใช้ยานพาหนะ เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ !! อ่านเพิ่มเติม