Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

โล่ห์เปื้อนเลือด

เหล่าผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนมิอาจละเลยหน้าที่ หากแม้นปล่อยปะละเลยแล้วไซร้ จะหาใครปกป้องแม้กฎหมายที่มีก็พึ่งพามิได้..พึงสังวรสังขารเถิดประชา