Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

“ขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัย อุ่นไอรัก”

พิธีเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติบนท้องถนน


“ขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัย อุ่นไอรัก”
ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายดับเพลิงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้เห็นชอบให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัย ลดอุบัติภัยบนท้องถนน ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ นั้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เล็งเห็นถึงความสำคัญตามสั่งการดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติภัย บนท้องถนนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และเพื่อสร้างจิตสำนึกและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน ระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน ๑ วัน คือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Total
0
Shares
Previous Article

อบรม ยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รุ่น

Next Article

จับ 5 คนร้ายชาวไทยอุ้มผู้เสียหายชาวสิงคโปร์หักหนี้พนันบอล

Related Posts

ผบช.ภ7.และ สนง.ปปส.ภ7. ร่วมจัด”โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด”

ตำรวจ สตม.ขยายผลจับต่างชาติทะลักไทย