Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2562 มูลนิธปอเต๊กตึ๊ง

ตึ๊งมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2562


.
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาทุกระดับชั้นปีสุดท้าย และทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2562 แก่เยาวชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนน 156 สถาบัน รวม 910 ทุน พร้อมแจกชุดเครื่องเขียนสมุด ดินสอและไม้บรรทัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และทุนการศึกษาเป็นเงิน 12,565,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

.
นายวิเชียร กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนการศึกษา เป็นหนึ่งในนโยบายหลักงานสังคมสงเคราะห์มุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณภาพ เป็นอนาคตของครอบครัว และสังคมประเทศชาติ และวันที่ 24 ต.ค.62 มูลนิธิฯได้กำหนดมอบทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในส่วนภูมิภาค 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดพิธีมอบ ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ รวม 52 สถาบัน จำนวน 260 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,745,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
.
นายวิเชียร กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลากว่า 109 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้านดังกล่าว
.

Total
0
Shares
Previous Article

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง น้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

Next Article

สืบภาค7 ตามรวบเครือข่าย"จ่าแม็ก " ขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

Related Posts

ขนย้ายผู้ป่วยสูงอายุโรคไต จากเหตุน้ำท่วม เชิงสะพานกรุงธนฝั่งธน. 8 พฤศจิกายน 2564