Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

ป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน รุกแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จังหวัดปราจีนบุรี และชัยนาท

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน รุกแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จังหวัดปราจีนบุรี และชัยนาท


.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยนายพินัย
ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่ อ.หันคา อ.เมือง อ.มโนรมย์ และ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท รวม 9 ครัวเรือน โดยมี ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีร่วม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธีมอบ


.
และในวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” โดยมี ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีร่วม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธีมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
.
รวมงบประมาณการมอบอุปกรณ์การช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จ.ปราจีนบุรี และ จ.ชัยนาท เป็นเงิน 221,435 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาท)
.
นับแต่ตั้งเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายหลังจากการลงนามประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมายแรกในพื้นที่ 25 จังหวัด จำนวน 150 ครัวเรือน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร 086-854-1418📱
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

Total
0
Shares
Previous Article

แท็กซี่ไทยน้ำใจงามเก็บเงินล้านคืนเจ้าของ

Next Article

ตึ๊ง ห่วงใยผู้ประสบภัยฝุ่นมลพิษ ลงพื้นที่มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองแก่ประชาชนในพื้นที่สมุทรปราการ

Related Posts

ชัยวุฒิ เข้าร่วมประชุมเอสเเคป รัฐมนตรีดิจิทัลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่เกาหลีใต้ ส่งเสริมการเชื่อมโยงดิจิทัล