Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

ชุดศคบ.จับหนุ่มขายบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ผ่านเฟสแฟนสาวผ่านออนไลน่

ชุดศคบ.จับหนุ่มขายบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ผ่านเฟสแฟนสาวผ่านออนไลน่


25สค. เมื่อเวลา 09.00น.พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.กองสารนิเทศพร้อมด้วย พ.ต.ท.มงคล กุ้งทอง สวป.สน.หนองแขม ส.ต.ท.เอกยุทธ ปล้องคงผบ.หมูป.สน.เพชรเกษม พร้อมกำลังได้ร่วมกันจับกุม
นายพงศกร หรือเก่ง กอบอุดมวนิช อายุ 24 ปี ที่อยู่ 840 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ ของกลาง 1. กล่องพัสดุ(บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน1ขวด) จำนวน 1 กล่อง
(ของกลางรายการที่ 1 ตรวจค้นพบได้หน้าบ้านเลขที่ 836 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ)
2.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 250 ขวด
3.บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
4.คอยด์บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 62 อัน
5.ฟรอยสำหรับใส่ถาดบารากุ จำนวน 3 กล่อง
6.ถ่านบารากุ จำนวน 7 ก้อน
7.กล่องพัสดุ จำนวน 7 กล่อง
( ของกลางรายการที่ 2-7 ตรวจค้นพบได้ภายในบ้านเลขที่ 836 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ )
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ได้ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมถึงการกระทำความผิดในการจำหน่ายขายบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ฯลฯ แบบออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย จึงได้ทำการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องสงสัย มีการลักลอบขนถ่ายจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า,อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่ บริเวณบ้านเลขที่ 836 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ จึงสืบสวนหาเบาะแส เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย จนพบผู้ต้องสงสัยตามที่ได้สืบสวนมา จะขับขี่ยานพาหนะนำของมาส่งของละแวกแถวหน้าบ้านดังกล่าว
ต่อมา . เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ซุ่มสังเกตการณ์ ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ดังกล่าว จนพบผู้ต้องสงสัย จำนวน 1 คน โดยพบ นายพงศกร หรือเก่ง กอบอุดมวนิช (ทราบชื่อ-สกุลภายหลัง) ขับขี่ยานพาหนะพร้อมทั้งมีพัสดุจำนวน 1 กล่อง วางอยู่หน้ารถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบ และสอบถามเกี่ยวกับพัสดุของกลางดังกล่าว นายพงศกร หรือเก่ง ฯ ให้การว่ามีสิ่งของที่อยู่ภายในพัสดุที่จะนำไปให้ลูกค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ คือบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยจัดส่งให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อมาทางออนไลน์ ทางสื่อเฟสบุ๊คชือ ปุยฝ้าย วัลลา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงความประสงค์เพื่อขอทำการตรวจค้น โดยก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว ประกอบกับผู้ถูกจับยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นแต่โดยดี ผลการตรวจค้นพบ ของกลางตามรายการที่ 1 ซึ่งอยู่ภายในตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์คันที่ผู้ต้องหากำลังจะนำไปส่งที่บริการขนส่งเอกชน
จากนั้นนายพลกร หรือกร ฯ แจ้งว่ายังมีบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ที่เตรียมจำหน่ายอยู่ภายในบ้านพักของตน ภายในบ้านเลขที่ 836 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ เดินทางไปเพื่อตรวจสอบบ้านพักดังกล่าว โดยเชื่อว่าบ้านหลังดังกล่าว มีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงความประสงค์เพื่อขอทำการตรวจค้นภายในบ้านพัก โดยก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้นายพงศกร หรือเก่ง ฯ ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว ประกอบกับนายพงศกร หรือเก่ง ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นแต่โดยดี โดยไม่ต้องใช้หมายค้น พร้อมทั้งยินยอมนำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าว ผลการนำตรวจค้นภายในบ้านพักหลังดังกล่าวพบของกลาง(รายการที่ 2-7) โดยนายพงศกร หรือเก่ง ฯ ยอมรับว่าสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ภายในบ้านพักที่ได้นำตรวจยึดเป็นของกลางที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกจับจริง โดยของกลางทั้งหมดมีไว้เพื่อขายหรือจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ ตามที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ตรวจยึดไว้ก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งให้นายพงศกร หรือเก่ง ฯ ทราบว่า จากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐาน “เป็นผู้ขายหรือจัดหาด้วยประการใดๆ หรือเสนอ หรือชักชวนให้มีการขาย ให้บริการหรือจัดหาด้วยประการใดๆ ซึ่งสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า หรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ลง 28 ม.ค. 58 อันเป็นความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามม.56/4 แห่งพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ประกอบบทเฉพาะกาลในมาตรา 37 แห่งพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2562”
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิดังกล่าวข้างต้นให้ นายพงศกร หรือเก่ง ฯ ทราบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ถูกจับพร้อมยึดของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สน.หนองแขม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดยกล่าวหาว่า “เป็นผู้ขายหรือจัดหาด้วยประการใดๆ หรือเสนอ หรือชักชวนให้มีการขาย ให้บริการหรือจัดหาด้วยประการใดๆ ซึ่งสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า หรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ลง 28 ม.ค. 58 อันเป็นความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามม.56/4 แห่งพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ประกอบบทเฉพาะกาลในมาตรา 37 แห่งพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2562”

Total
0
Shares
Previous Article

คณะบุคคลเพื่อชาติฯ ยื่นหนังสือต่อสถานทูตญี่ปุ่น จี้เชือด 'ปวิน' ก้าวล่วงเบื้องสูง

Next Article

สลดรถบรรทุกทับจยย.ครู-นร. ดับ 2 ศพขณะกำลังไปรร. ย่านทุ่งครุ 

Related Posts

รถไฟใต้ดินปิด รถไฟฟ้าปิด 14 สถานี ถนนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ปิดรับมือชุมนุม