Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

เชือดตำรวจ2 นาย ออกราชการเล่นการพนัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.บช.ภ.2 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัจันทบุรี
(รรท.ผบก.ภ.จว.จันทบุรี) ได้มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีที่ 14/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ใจความว่า ด้วยข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้ ร.ต.อ.อำพัน บุญค้ำ ตำแหน่งรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รับเงินเดือน (ระดับ ส.1) ขั้น 3.5 ยย จำนวน 43,300 บาท และ ส.ต.ท.ณัชนน แนวตัน ตำแหน่งผู้บังหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รับเงินเดือน (ระดับ ป.1) ชั้น 25.5 จำนวน 13,820 บาท
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องความมั่นคง โดยเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 เวลา 23.00 น. ว่าที่ ร.ต.ชยุต พรมเทศ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กับพวกร่วมกันจับกุม ร.ต.อ.อำพัน บุญค้ำ ส.ต.ท.ณัฐชนน แนวตัน กับพวก ในความผิดฐานลักลอบเล่นการพนันไพ่สิบสามใบพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4222/2553 ลงวันที่ 28 ธีนวาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นการชั่วคราวฝ้าฝืนข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ข้อ 3 การปราบปรามและการลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค หตุเกิดทีร้านขายอาหารตามสั่ง เลขที่ 10/56 ตรอกเมตตา ตำบลตลาด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และมีเหตุให้พักราชการได้ตมกฎ กตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 3(1 ) คือ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ, 2547
ประกอบกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 จึงให้ ร.ต.อ.อำพัน บุญค้ำ และ ส.ต.ท.ณัชนน แนวตัน ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พันกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผล การวินิจฉัยอุทธรณ์
ด้าน พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรักษาราชการแทน ผบช.ภ.2 กล่าวว่า สำหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามมาตราการทางปกครอง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาล พร้อมทั้ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ให้นโยบายไว้ชัดเจนว่าให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้น ซึ่งทาง ตร.ก็ได้มีคำสั่งให้เข้มงวดมาตลอด แต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืน ท้าทายคำสั่งผู้บังคับบัญชา ท้าทายกฏหมายนโยบายนายกรัฐมนตรีและ ผบ.ตร. ทั้งที่ได้ประชุมกำชับไปแล้ว ถ้าหากไม่จัดการขั้นเด็ดขาด ตนก็จะต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษในการปล่อยปละละเลย จึงได้มีมาตราการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป แต่เพื่อความเป็นธรรมผู้ถูกลงโทษให้ออกจากราชการใว้ทั้งสองรายก็มีสิทธิ์ใช้ช่องทางของกฏระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุธรณ์ ชี้แจ้งต่อ ก.ตร.ตามกรอบเวลาที่มีไว้
สำหรับคดีดังกล่าวมีรายงานว่า เหตุเกิดวันที่ 13 ม.ค.64 เวลา 23.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 กองปราบปราม บช.ก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี ได้ร่วมกันจับกุมการลักลอบเล่นการพนันไพ่สิบสามใบ จับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 7 คน ประกอบด้วย
1.นายอำพัน บุญค้ำ
2.นายนิทัศน์ เลิศนาวีพร
3.นายไพสิฐ จิตตภานันท์
4.น.ส.กรองแก้ว นาคฤทธิ์
5.นายอนิวัฒน์ ถิ่นวงษ์เมือง
6.น.ส.ภรทิพย์ รอดพ้นภัย และ
7.นายณัฐชนน แนวตัน
พร้อมด้วยของกลาง ดังนี้
1.ไพ่อยู่บนโต๊ะ จำนวน 4 ตลับ
2.ถ้วยไฮโล 1 ชุด
3.โจ๋ไฮโล 1 ผืน
4.วิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง
5.ธนบัตรใบละ 500,100, 20 รวม 3,140 บาท
6.โต๊ะสำหรับเล่นการพนัน 1 ชุด

โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนันไพ่สิบสามใบ พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต, ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่องการปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีชั่วคราว, ฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อ 3 การปราบปรามและการลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองจันทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย

Total
0
Shares
Previous Article

บช.น.แถลงผลระดมกวาดล้าง ได้ของกลางยาเสพติด อาวุธปืน จำนวนมาก

Next Article

บช.สอท. แถลงผลการจับกุม

Related Posts

ผบช.ภ.7คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7เข้านมัสการพระครูวิจิตรวราลังการ (อนันต์ ป.ธ.๓)(เจ้าอาวาสวัดสำปะซิว)