Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

ปปง. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดใจกลางสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า        เครื่องประดับ พระเครื่องดัง และทรัพย์สินอื่น 14 ธันวาคม นี้

ปปง. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดใจกลางสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า        เครื่องประดับ พระเครื่องดัง และทรัพย์สินอื่น 14 ธันวาคม นี้

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 4/2565 ในวันอังคารที่  14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นทรัพย์สินประเภทที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องประดับ นาฬิกา พระเครื่อง และโทรศัพท์มือถือ รวม 75 รายการ       โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. เป็นทรัพย์สินประเภทที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น

1. บ้านพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 17512 เลขที่ดิน 607 เนื้อที่ประมาณ 55 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่ 80/98 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ราคาเริ่มต้น 1,895,400 บาท

2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 เลขที่ดิน 48 หน้าสำรวจ 738 เนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ราคาเริ่มต้น 7,290,000 บาท

3. ห้องชุดเลขที่ 96/89 ชั้น 18 อาคาร เอ ชื่ออาคารชุดไบรท์ สุขุมวิท 24 ทะเบียนอาคารชุด 10/2555 บนที่ดินโฉนดเลขที่ 207887 ตำบลคลองตัน (คลองตัน) อำเภอคลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 88.11 ตารางเมตร
ราคาเริ่มต้น 13,518,000 บาท

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2565 จะดำเนินการในเวลา 10.30 น. เป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องประดับ นาฬิกา ทองรูปพรรณ พระเครื่อง และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 67 รายการ โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น 

1. แหวนแพชร (ตรงกลางเพชร 1 เม็ด ขาข้างละ 3 เม็ด) น้ำหนักประมาณ 9.4 กรัม ราคาเริ่มต้น 20,700 บาท 

2. สร้อยข้อมือทองคำ ลายห่วงบิด น้ำหนักประมาณ 75.3 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 133,300 บาท

3. สร้อยคอเกลี้ยงทองคำ ลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ 76.1 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 134,800 บาท

4. กรอบทองคำหุ้มพระพิมพ์สมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เลี่ยมทอง จำนวน 1 อัน ราคาเริ่มต้น 10,300 บาท

5. พระสมเด็จ (ของแท้) พระรุ่นใหม่ กรอบทองคำแท้ จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท

6. จี้ขอบทองรัชกาลที่ 5 ราคาเริ่มต้น 4,700 บาท

หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ในวันศุกร์ที่   19 พฤศจิกายน 2564 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์ หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่ ตามราคารับซื้อทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองคำประกาศในวันที่ดำเนินการขายทอดตลาดในกรณีทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปรับราคาตามราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันขายทอดตลาดทรัพย์สินประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้ง 2 ครั้ง สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565

 ทรัพย์สินลำดับที่ 1 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 102378, 104780 – 104784 และโฉนดที่ดิน
เลขที่ 50290 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 ทรัพย์สินลำดับที่ 2 ณ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 71865 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 ทรัพย์สินลำดับที่ 3 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 17512 สิ่งปลูกสร้างเลขที่ 80/98 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 ทรัพย์สินลำดับที่ 4 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 13544 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
(ข้อเท็จจริง เป็นตำบลนายายอาม)

 ทรัพย์สินลำดับที่ 5 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 ทรัพย์สินลำดับที่ 6 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1333 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 ทรัพย์สินลำดับที่ 7 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 23740 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 ทรัพย์สินลำดับที่ 8 อาคารชุดไบรท์ สุขุมวิท 24 ทะเบียนอาคารชุด 10/2555 ห้องชุดเลขที่ 96/89
ชั้น 18 อาคาร เอ ตำบลคลองตัน (คลองตัน) อำเภอคลองเตย (พระโขนง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

** ทรัพย์สินลำดับที่ 1 – 3 และลำดับที่ 8 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันเปิดให้ดูสภาพทรัพย์สิน เพื่อประสานเปิดให้ดูสภาพทรัพย์สิน ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2565

 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710 

หมายเหตุ : สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือ
ผู้ที่ประสงค์จะดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด

Total
0
Shares
Previous Article

ตร.ภาค 5 รวบเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติด ตรวจเข้มช่วงหยุดยาว 3-6 ธ.ค.64 ได้ยาบ้ากว่า7ล้านเม็ด ไอซ์ 74 กก.

Next Article

ผบ.ตร.เปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพตำรวจระดับผู้กำกับการ สังกัด บช.น.

Related Posts

ผบช.ภ7.ร่วมพิธี“พิธีสงฆ์ ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาม 3 มิถุนายน 2565”