Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งตำรวจชุดปฎิบัติการต้องสวมเสื้อกั๊กออกทำงาน

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งตำรวจชุดปฎิบัติการต้องสวมเสื้อกั๊กออกทำงาน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร. ที่ 438/2565 ลงวันที่ 28 ก.ย. เรื่อง การกำหนดให้ใช้เสื้อกั๊กแบบสวมทับสำหรับข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ใช้เสื้อกั๊กแบบสวมทับ สำหรับข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 117 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบข้อ 93 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2525) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2545) และข้อ 94 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2525) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่ 2) จึงกำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมิได้แต่งเครื่องแบบตำรวจใช้เสื้อกั๊กแบบสวมทับ มีลักษณะดังนี้
1.เสื้อกั๊กสีดำแบบสวมทับ ด้านหน้ามีชิปรูดผ่าอกยาวตลอดตั้งแต่ปกคอถึงด้านล่างเสื้อด้านหน้าตอนบนมีแถบสะท้อนแสงสีเงิน 1 แถบ กว้าง 2.5 เชนติเมตร คาดตามขวางของเสื้อที่อกเสื้อ
ทั้งสองข้าง และตอนล่างมีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า มีชิปรูด เสื้อด้านหลังตอนบนมีแถบสะท้อนแสง สีเงิน 1 แถบ กว้าง 5 เซนติเมตร คาดตามขวางของเสื้อใต้ชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า และประกอบด้วยเครื่องหมายต่างๆ ดังนี้
1.1 เครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายรูปอาร์มหน่วยงานตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดของหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า สูง 7 เซนติเมตร ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือแถบ
สะท้อนแสง
1.2 ชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่า (หากชื่อย่อหน่วยงานมีตัวเลขประกอบ ให้ใช้ตัวเลขอารบิก) ตัวอักษรหรือตัวเลขสูง 3 เชนติเมตร หรือตามที่แต่ละหน่วยงานเห็นสมควร (กรณีชื่อหน่วยงานยาว) ปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวบนแถบผ้าพื้นสีดำ ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร
ยาว 13 เชนติเมตร ขอบปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีดำ ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแถบสะท้อนแสง
1.3 แถบอักษรภาษาอังกฤษคำว่า “POLICE” ตัวอักษรสูง 4 เชนติเมตร ปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมต้ายสีขาวบนแถบผ้าพื้นสีดำ ขนาดกว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 28 เชนติเมตร ขอบปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีดำ ติดที่ตรงกลางเสื้อด้านหลังตอนบนเหนือชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า
1.4 ชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า (หากชื่อย่อหน่วยงานมีตัวเลขประกอบ ให้ใช้ตัวเลขอารบิก) ตัวอักษรสูง 2.5 เซนติเมตร ปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวบนแถบผ้าพื้นสีดำขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 12 เชนติเมตร ขอบปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีดำ ติดที่ตรงกลางเสื้อ
ด้านหลังตอนบนใต้แถบอักษรภาษาอังกฤษเครื่องหมายตาม 1.1-1. ให้ติดยึดด้วยแถบหนามเตยสีดำ โดยเสื้อด้านหน้าให้ใช้แถบหนามเตย ขนาดกว้าง 13 เชนติเมตร ยาว 15 เชนติเมตร เสื้อด้านหลังให้ใช้แถบหนามเตย กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 32 เซนติเมตร และให้ติดเครื่องหมายกึ่งกลางแถบหนามเตย
2.เสื้อกั๊กแบบสวมทับนี้ให้ใช้สำหรับข้าราชการตำรวจซึ่งมิได้แต่งเครื่องแบบตำรวจในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน สอบสวน การระงับเหตถอาชญากรรมหรือจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดในพื้นที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
//////////////////////////

Total
0
Shares
Previous Article

ป่อเต็กตึ๊ง ลุยไม่ถอย! .. จัดชุดถุงยังชีพสมทบ เสริมทัพทีมบรรเทาสาธารณภัยต่อเนื่อง!! บรรเทาทุกข์ชาวอุบลราชธานี สู้ภัยโนรู

Next Article

ผู้ช่วยฯ"<br>รับเชิญจาก ตำรวจ FBI ร่วมบรรยายและพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ Smart Safety Zone

Related Posts

ประธานชมรมแม่บ้าน บช.สอท.ได้นำมติที่ประชุมของคณะแม่บ้าน บช.สอท.ที่จะนำเงินจำนวน 10,000 บาท ไปมอบให้กับเด็กหญิงผู้เสียหายเพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.4

“กันจอมพลัง” พาครอบครัวผู้ เสียชีวิตเหตุถูก 6 โจ๋ จ่อยิง 3 นัดตาย ติดตามความคืบหน้าของคดี ที่ สน.ท่าเรือ