Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

ชัยวุฒิ เข้าร่วมประชุมเอสเเคป รัฐมนตรีดิจิทัลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่เกาหลีใต้ ส่งเสริมการเชื่อมโยงดิจิทัล

ชัยวุฒิ เข้าร่วมประชุมเอสเเคป รัฐมนตรีดิจิทัลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่เกาหลีใต้ ส่งเสริมการเชื่อมโยงดิจิทัลคุณภาพสูงราคาเข้าถึงได้ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเท่าเทียม โชว์เน็ตประชารัฐลดช่องว่างการเข้าถึงดิจิทัลของไทย


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีดิจิทัลของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค Asia – Pacific Digital Ministerial Conference สมัยที่ 1 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Science and ICT) ของสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) มี Dr. Lee Jong – Ho (ดร. ลี จอง โฮ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสาธารณรัฐเกาหลี ทำหน้าที่ประธานการประชุม

โดยมีรัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกเอสแคป ที่รับผิดชอบด้านดิจิทัล ร่วมด้วย Ms. Armida Salsiah Alisjahbana (อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา) เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) เข้าร่วมการประชุมฯ
โดยในการประชุมฯ ได้มีการหารือสถานะ ความท้าทาย และแนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความร่วมมือดิจิทัลในระดับภูมิภาค ตามเจตจำนงที่ประเทศสมาชิกเอสแคปให้ไว้ในปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งเอสแคป รวมทั้งการรับรองปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อกำหนดอนาคตร่วมกัน (Ministerial Declaration on Digital Cooperation for Shaping Our Common Future) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมในครั้งนี้
นอกจากนี้ รัฐมนตรี/ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกเอสแคป ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นโยบายและการดำเนินการที่ประเทศของตนดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงและราคาเข้าถึงได้ เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลให้เป็นสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมและเท่าเทียม

โอกาสนี้ นายชัยวุฒิ ยังได้กล่าวถ้อยแถลงในการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งเป็นการกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วโลกเร็วยิ่งขึ้น โดยในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้กำหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการลดช่องว่างทางดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทย คือ โครงการเน็ตประชารัฐ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลอื่น ๆ โดยขอให้ประเทศสมาชิกเอสแคปดำเนินการความร่วมมืออย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความพยายามมากขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย – แปซิก เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่เจริญเติบโตและยั่งยืน


พร้อมกันนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้มีการหารือ ยังได้หารือ ทวิภาคีกับนายเอซ่า สาเรพูล (Mr. Eisa Zarepour) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Ministry of Information and Communication Technology) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยมีการแลกเปลี่ยนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองวาระการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของทั้งไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พร้อมหารือ สานต่อความร่วมมือในด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเพื่อการก้าวสู่โลกยุคดิจิทัลร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
 

Total
0
Shares
Previous Article

"ป๋าชู" ท้า "สันธนะ" ขึ้นชก แค่ผลักก็ล้มแล้ว

Next Article

ผบช.ภ.5 แถลงข่าวการจับกุม ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 ยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

Related Posts

“ เพื่อนเศร้า เราห่วงใย ร่วมขจัดภาวะซึมเศร้าของกำลังพล”