Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

“ผู้ประกอบการฯแจ้งปปป.ตรวจสอบบริษัทนักธุรกิจสาวไฮโซคู่หูทนายดังคู่กรณีอดีตเลขาฯรองประธานสภาผู้แทนราษฎรล็อก สเปกTOR ทำรัฐเสียหายกว่าพันล้าน”
 

“ผู้ประกอบการฯแจ้งปปป.ตรวจสอบบริษัทนักธุรกิจสาวไฮโซคู่หูทนายดังคู่กรณีอดีตเลขาฯรองประธานสภาผู้แทนราษฎรล็อก สเปกTOR ทำรัฐเสียหายกว่าพันล้าน”
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 น.ส.สุพัตรา นามลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี.รุ่งเรืองรับเบอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย โควาพิทักษ์เทศ ที่ปรึกษาบริษัท ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. ขอให้ตรวจสอบ โครงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนฯ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านธาตุ – บ้านนาทอง (พื้นทางเป็นพาราซอยล์ซีเมนต์) ของเทศบาลตำบลธาตุทอง และของ หน่วยงาน อปท อื่น ๆ
 
น.ส.สุพัตรา กล่าวว่าวันนี้ ตนเดินทางมายื่นหนังสือที่ บก.ปปป. ให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่ามีการล็อกสเปกในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว หรือไม่ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว ได้นำเอาเลขที่คำขออนุสิทธิบัตรน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาใส่ในข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ในการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้บริษัท เอส.พี.รุ่งเรืองรับเบอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ของตนเสียหายไม่สามารถที่จะผลิตน้ำยางฯ และไม่สามารถออกเอกสารรับรองให้กับผู้รับเหมาที่จะประมูลงานตามที่กำหนดใน TOR นี้ได้ เนื่องจาก เมื่อผู้รับเหมานำเอกสารบริษัทตนไปยื่นประมูลงานก็โดนตีตก เพราะไม่มี “เอกสารรับรองจากผู้ประกอบการที่ถือสิทธิในอนุสิทธิบัตร “น้ำ ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ตามเลขที่คำขอ 2203000012 “
ตรงนี้ตนมองว่าเป็นการกีดกันการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใส และเป็นธรรม ทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งเรื่องนี้ขอตั้งข้อสังเกตุว่า
เดิมก่อนหน้าหน้านี้
ตั้งแต่แต่ 2562 เป็นต้นมา มีโรงงานที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำยางฯ ทั้งหมด 13 โรงงาน มีการทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของคู่มือฯกระทรวงเกษตรฯ มาโดยตลอด ไม่มีการนำเอาอนุสิทธิบัตรเข้ามาเกี่ยวข้อง
 
แต่พอมาปี 2565 มีการนำเอาสิทธิในอนุสิทธิบัตรน้ำยางฯ ตามเลขที่คำขอ 2203000012 เข้ามากำหนดใน TOR จัดซื้อจัดจ้างหลาย ๆ จังหวัดด้วยกัน อาทิ เช่น อบต.ในกาญจนบุรี ชัยภูมิ ยโสธร รวมถึง อบต.จังหวัดร้อยเอ็ดที่หนักสุดเพราะ ใช้งบประมาณ 300 กว่าล้าน ซึ่งหลายจังหวัดที่ว่านี้จะร่าง TOR แบบเดียวกันหมดเลย รวมกันเป็นวงเงินงบประมาณเกือบ 1 พันล้านบาท ขณะนี้ในหลายพื้นที่ภายหลังมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เเล้วก็ประกาศชื่อผู้ชนะ มีการทำสัญญาไปแล้ว บางที่มีการทำงาน และส่งงานกันเรียบร้อย
 
การจัดทำ TOR ในลักษณะดังกล่าว ทำให้ 1 ใน 13 โรงงานบริษัทผู้ผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มรายเดียวที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ได้ออกเอกสารรับรองการถือสิทธิในอนุสิทธิบัตรฯ ให้ผู้รับเหมาไปยื่นประมูลงาน แล้วได้งาน โรงงานแห่งนี้ก็สามารถผลิตและขายได้แต่ผู้เดียว  จึงเป็นการผูกขาดด้วยเพียงแค่เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร ทำให้อีก 12  โรงงานที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการเกษตรแล้ว ไม่สามารถผลิตและจำหน่ายได้
 
การที่ตนเองมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบก็เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจริงๆ เพราะไม่สามารถขายน้ำยางได้เลย ผู้รับเหมานำเอกสารเอกสารบริษัทเราไปยื่นก็โดนตีตกทั้งหมด เนื่องจากทาง อบต.ในเเต่ละจังหวัดที่ว่านี้จะรับงานเพียงแค่บริษัทที่ยื่นเอกสารรับรองการถือสิทธิในอนุสิทธิบัตรน้ำยางฯของโรงงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรนี้ โรงงานเดียว เมื่อมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะ ก็มีแค่บริษัทเดียว
วันนี้ตนได้นำหลักฐาน (1) เป็นสำเนาประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ที่มีการกำหนดให้ผู้รับเหมายื่นเอกสารรับรองการถือสิทธิในอนุสิทธิบัตรน้ำยางฯ จากโรงงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร ซึ่งมียื่นขอเพียงรายเดียว ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่อย่างใด
 
พร้อมนี้ ได้นำ (2) สำเนาหนังสือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตนได้ทำหนังสือสอบถามถึงการจดอนุสิทธิบัตรของโรงงานบริษัทดังกล่าว ซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ตอบกลับมาวันที่ 23 ธ.ค.2565 ที่ผ่านมาว่า อนุสิทธิบัตรตามหมายเลขคำขอ 2203000012 ที่นำมาใส่ใน TOR นี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ว่ามีรายการคำขอถูกต้องครบถ้วนและเป็นการประดิษฐ์ที่ต้องห้ามขอรับความคุ้มครองหรือไม่ หากผ่านหลักเกณฑ์แล้วจึงจะนำเสนออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาอนุญาตหรือไม่ตามระเบียบต่อไป
 
จากการตอบกลับดังกล่าวของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเห็นได้ชัดว่า การจดอนุสิทธิบัตรอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังไม่ได้อนุมัติอนุสิทธิบัตร ซึ่งโรงงานผู้ผลิตนี้ยังไม่ได้รับอนุสิทธิบัตรอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อนุมัติและประกาศเสร็จแล้วยังต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง เมื่อกรมบัญชีกลางประกาศออกมา จึงจะใช้อนุสิทธิบัตรอย่างสมบูรณ์ได้  แต่ในกรณีนี้ มีเพียงแค่เลขที่คำขอ หน่วยงานเจ้าของงานก็นำเลขที่คำขออนุสิทธิบัตรไปใส่ใน TOR ทำให้ผู้รับเหมาที่ใช้เอกสารรับรองการถือสิทธิในอนุสิทธิบัตรน้ำยางฯ จากโรงงานที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรรายเดียวนี้ ได้เป็นผู้ชนะการประมูลงานจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว โดยที่บริษัทผู้รับเหมารายอื่น ๆ ไม่สามารถรับงานได้
 
เท่ากับว่าขั้นตอนการยื่นจดอนุสิทธิบัตรดังกล่าวนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เเต่กลับนำมาใส่ใน TOR มีการประมูลงาน ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ได้รับงานของ อบต.จนมีบางแห่ง ได้ทำการก่อสร้างเเล้วเสร็จ ตรวจสอบรับงานรับเงินกันเรียบร้อยแล้ว  ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะได้รับงานไปดำเนินการนั้น ได้รับข้อมูลเลขที่คำขออนุสิทธิบัตรดังกล่าวจากใครหรือหน่วยงานใด ทั้ง ๆ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ได้อนุมัติ และนำมากำหนดใน TOR ได้อย่างไร ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
 
เวลานี้ตนได้ทราบว่า มี อบต.ในบางจังหวัด เช่น จังหวัดหนองคาย ที่ทราบถึงความไม่ถูกต้องนี้ได้ประกาศยกเลิก TOR ดังกล่าว เนื่องจากมีการโทรมาสอบถามตนเกี่ยวกับเรื่องอนุสิทธิบัตร ซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูลข้อพิรุธดังกล่าวไป ทางหน่วยงานที่จังหวัดหนองคายก็ไปตรวจสอบ รู้ว่าการขอจดอนุสิทธิบัตรตามเลขที่คำขอนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้รับการอนุมัติ จังหวัดหนองคายจึงเป็นจังหวัดแรกที่ประกาศยกเลิกโครงการนี้ โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3609 เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราดินซีเมนต์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ชะลอโครงการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ไว้ก่อน จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการให้ได้ข้อยุติ ตามมติครม เเต่ก็ยังมี อบต.บางแห่งในบางจังหวัด ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะ มีการทำสัญญา มีการทำงาน และส่งงานกันเรียบร้อยแล้ว
 
วันนี้ทางบริษัท ได้รับผลกระทบจากการล็อกสเปก ผูกขาดการซื้อขายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม จึงมาร้องขอความเป็นธรรมจาก ท่านพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. ได้กรุณาตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตดังกล่าว ในฐานะผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียหาย และในฐานะประชาชนคนไทยที่มีความเป็นห่วงในการใช้งบประมาณของรัฐ ที่อาจไม่โปร่งใส ไม่สุจริต โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2565 ที่ผ่านมาตนก็ได้มีการไปยื่นหนังสือที่สำนักงาน ปปช. เพื่อขอให้ตรวจสอบในประเด็นเดียวกันนี้ ซึ่ง ปปช. ก็ได้รับเรื่องแล้ว ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 
น.ส.สุพัตรา กล่าวเพิ่มเติมว่า การยื่นหนังสือร้องเรียน และเอกสารต่อ ปปป. ในวันนี้เป็นการร้องขอให้ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของเทศบาลตำบลธาตุทอง และบริษัทที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร ตามหมายเลขคำขอ 2203000012 ซึ่งมีชื่อกรรมการเป็นนักธุรกิจไฮโซที่เคยเเถลงข่าวคู่กับทนายความคนดัง กรณีกล่าวหาอดีตผู้ช่วยเลขาฯรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และไฮโซสาวใหญ่คนดังกล่าวเคยไปแจ้งความอดีตผู้ช่วยเลขาฯรองประธานสภากับพนักงานสอบสวนกองปราบจนต่อมามีพนักงานสอบสวนมีความเห็นสมควรสั่งไม่ฟ้องเสนอไปยังพนักงานอัยการและ ตนเคยเป็นพยานปากสำคัญในคดี เพราะในช่วงเกิดเหตุตนเป็นกรรมการของบริษัทที่ไฮโซสาวอ้างถึงโดยตนได้ยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ทางบริษัทได้รับประโยชน์จากงานที่อดีตผู้ช่วยเลขาฯรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ดำเนินการให้ ซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดไฮโซสาวถึงได้มาทำอย่างนี้ ซึ่งในข้อเท็จจริงก็ปรากฎชัดทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร

Total
0
Shares
Previous Article

ชูวิทย์หอบหลักฐานเข้าให้ข้อมูลจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมดักพบนายกเย็นนี้  

Next Article

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในแผ่นพลาสติกใส<br>ม้วนอยู่ภายในพรม

Related Posts

191ตรวจร้านอาหารประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ในระดับ ( SHA )งดจำหน่ายสุราเกิน3ทุ่ม