Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

ดีเดย์! กฎหมาย JSOC มีผลบังคับใช้ เฝ้าระวังป้องกันสังคมสูงสุด 10 ปี

ดีเดย์! กฎหมาย JSOC มีผลบังคับใช้ เฝ้าระวังป้องกันสังคมสูงสุด 10 ปี
วันที่23 ม.ค. 66​ เวลา11.00น. ที่กระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่​ กทม. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าว “การบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565”
                           โดยนายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า “พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือ ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และมีผลบังคับใช้ในวันนี้ 23 มกราคม 2566 โดยมีมาตรการพิเศษของกฎหมายและการปฏิบัติ 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ (1) มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมถึงมาตรการทางการแพทย์ (2) มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ (3) มาตรการคุมขังภายหลังพันโทษ และ (4) การคุมขังฉุกเฉิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ทําความผิดในคดีฆาตกรรม การข่มขืนกระทําชําเรา การกระทําความผิดทางเพศกับเด็ก การทําร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส รวมทั้งการนําตัวบุคคลไปเรียกค่าไถ่ (ผู้กระทําความผิด 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) เพศ (2) ชีวิตและร่างกาย และ (3) เรียกค่าไถ่) ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จํานวน 12 มาตรา ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในเรือนจําที่ทําความผิดคดีดังกล่าว จำนวน 17,807 ราย (สถิติของกรมราชทัณฑ์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565) ทั้งนี้ ระยะเวลาในการใช้มาตรการได้ตั้งแต่ 7 วันถึง 10 ปี และทุกมาตรการรวมกันจะต้องไม่เกิน 10 ปี เพื่อป้องกันสังคมและผู้เสียหายจากการกระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกและเพื่อส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมถึงการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ
โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องคำสั่งตามกฎหมาย เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันสังคม และการคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม  ในวันนี้ตนได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำทันทีหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งองค์ประชุมประกอบด้วยหน่วยงานสำคัญ อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานอัยการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกระทรวงยุติธรรม และมีกรมคุมประพฤติเป็นฝ่ายเลขานุการ คณะชุดนี้จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ำ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขฟื้นฟูและมาตรการสำคัญอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้พิจารณานโยบายที่สำคัญ เช่น การนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามเฝ้าระวังผู้กระทำความผิด และการนําอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังผู้กระทำผิดในชุมชน ตลอดจนได้ให้คำแนะนำ คณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในการออกกฎระเบียบหรือการดำเนินป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ โดยคณะกรรมการพิจารณาฯ ชุดดังกล่าวจะมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ รวมถึงพิจารณากำหนดมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำหรือรัฐมนตรีมอบหมาย ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมกำหนดการดำเนินการ วางกรอบทิศทางการทำงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้างต้นซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุตามเจตจำนงค์ของกฎหมายต่อไป”
นายสมศักดืิ์​ ยังกล่าวอีกว่า”การมีกฎหมายฉบับนี้ทําให้มีกลไกในการติดตามและเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดที่กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศหรือกระทําความผิดที่ใช้ความรุนแรงที่พ้นโทษแล้ว โดยใช้มาตรการที่หลากหลาย ทั้งมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิด มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน รวมทั้งกําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเฝ้าติดตามกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยแก่สังคมและประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันพรุ่งนี้​ ถึง​ 31​ มกราคม​ 2566​ จะมีผู้พ้นโทษออกมาอยู่ในสังคมอีก​จำนวน​ 29​ราย​ โดยผมยังเชื่อมั่นกับคำพูดที่ว่า “ถ้าสังคมรับรู้มีบุคคลอันตรายอยู่ในสังคมนั้น ก็จะไม่มีใครเสียชีวิต”

Total
0
Shares
Previous Article

เลขา ป.ป.ส. แถลงผลงาน หน่วย AITF จับกุมต่างชาติซุกวัตถุออกฤทธิ์เต็มกระเป๋า 79,200 เม็ด

Next Article

ซีเอ็ด ชูแนวคิด “4i” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจผสานนวัตกรรม เพื่อร่วมผลักดันการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

Related Posts

รวบทันควัน สืบดอนเมืองตามรวบวัยรุ่น อายุ 17 ปี ลักรถหนุ่มไรเดอร์ ขณะจอดส่งของแต่ไม่ได้ดึงกุญแจออก อ้างอยากได้มาใช้ขับไปทำงาน

ศรีสุวรรณจ่อร้อง DSI เอาผิดคณะกรรมการคัดเลือก พิรุธแก้ TOR ประมูลรถไฟฟ้าสีส้ม