Facebook Fanpage
Twitter Feed
ตระเวนข่าว ออนไลน์

อัปเดตทุกสถานการณ์อ่าน “ตระเวนข่าวออนไลน์”

อาชญากรรม การเมือง ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง ภูมิภาค เศรษฐกิจ ไอที ข่าวอื่นๆ
เกี่ยวกับเรา

ซีเอ็ด ชูแนวคิด “4i” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจผสานนวัตกรรม เพื่อร่วมผลักดันการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

ซีเอ็ด ชูแนวคิด “4i” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจผสานนวัตกรรม เพื่อร่วมผลักดันการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

วันเสาร์ที่ 21 ม.ค.ที่ห้องราชาบอลลูน โรงแรมปรินซ์พาเลซ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน SE-ED Academic Day ครั้ง 4 ที่มาใน Concept “School Inspiration Starts here – โรงเรียน…จุดเริ่มต้น แห่งแรงบันดาลใจ” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการร่วมยกระดับมาตรฐานโรงเรียน ให้กลายเป็น สถานที่เริ่มต้น จุดประกายแรงบันดาลใจที่ดี ให้กับเด็กๆ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ เป็นตัวช่วยให้เด็กๆ มีเป้าหมาย ได้รู้จักตัวเอง ก้าวทันกับนวัตกรรมต่างๆ และมีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีโลก นำทีมโดย ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงมาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ คุณทนง โชติสรยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. , ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์ , ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , และ รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ที่มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพในครั้งนี้ด้วย

งานสัมมนาวิชาการ SE-ED Academic Day 2023 ภายใต้ Concept “ SCHOOL INSPIRATION STARTS HERE ” เป็นงานสัมมนาวิชาการที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนและครูผู้สอนมีแรงบันดาลใจในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ผสานนวตกรรม เพื่อให้เท่าทันและเอื้อต่อทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
โดย ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวย้ำถึงเรื่อง 4 i ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา นั่นก็คือ Inspiration-แรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ โดยเฉพาะจากคุณครูที่จะส่งต่อไปยังนักเรียน / Innovation-นวัตกรรม ซี่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การปรับตัว อยู่ร่วมและใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ / Identity- ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาตัวตน ความถนัด ความชอบ เพื่อต่อยอดในด้านการศึกษาและการออกไปสู่โลกของการทำงาน ซึ่งภายในงานได้พูดถึงอัตลักษณ์ที่ควรจะเป็นตามบริบทของแต่ละโรงเรียนที่จะเลือกนำไปปรับใช้ เพื่อให้ผู้เรียน รู้ถึงตัวตนต่อความชอบและความสุขในการเรียน ด้วยการส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนของผู้เรียน / และ Internationality-การมุ่งสู่สากลที่ต้องแข่งขันกันในสังคมโลกด้วยการเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ซึ่งทั้ง 4 i นี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย
ทั้งนี้ ดร.มีโชค ยังได้ชี้ให้เห็นตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาของนานาชาติ เช่นหลักสูตรของ เคมบริดจ์ ที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านงานวิจัยและจะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 2-3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลกและเห็นถึงความสำคัญที่ผู้เรียนต้องพัฒนาให้เท่าทันตามยุคสมัย เพราะในที่สุดเด็กไทยต้องสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ มีสมรรถนะที่จำเป็น และเรียนรู้ถึงวิธีการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบผ่านโรงเรียน ที่เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญ

ขณะที่ คุณทนง โชติสรยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. และในฐานะคณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สช. กล่าวในงานสัมมนาว่า โรงเรียนต้องกระตุ้นให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และที่สำคัญโรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งเรื่องของ ict , การเงิน , การเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมอื่น , การแก้ไขปัญหา เป็นต้น

ทั้งนี้ คุณทนง ยังได้พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยว่า มีหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แต่ยังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร ทั้งที่การศึกษาคือส่วนสำคัญของประเทศ ซึ่งถ้าหากไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาทางด้านการศึกษา ประเทศไทยจะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในการแข่งขันกับนานาประเทศ พร้อมย้ำด้วยว่าสถานศึกษาต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วด้วยการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อผลักดันให้การเรียนรู้มีประโยชน์สูงสุดสำหรับเยาวชนไทย

ซึ่งงานสัมมนาวิชาการ SE-ED Academic Day 2023 ภายใต้ Concept “ SCHOOL INSPIRATION STARTS HERE ” นี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ภาคเอกชนจะร่วมยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ผสานนวัตกรรม สร้างความเป็นตัวตน สู่มาตรฐานการศึกษาสากล

//////////__////////////

Total
0
Shares
Previous Article

ดีเดย์! กฎหมาย JSOC มีผลบังคับใช้ เฝ้าระวังป้องกันสังคมสูงสุด 10 ปี

Next Article

บช.ปส.แถลงจับเครือข่ายยาเสพติดได้ของกลางไอซ์รวม 1,145 กิโลกรัม

Related Posts

รอง ผบช.น. ย้ำเตือนทำกิจกรรมชุมนุมผิดกฎหมาย

กระติก รุดให้ปากคำตร.เพิ่มเติม หลังแจ้งความ ”จิน” สามี “หนิง ปณิตา” ปัดไม่มีส่วนรู้เห็นการโพสต์ภาพบนเฟซบุ๊ก แตงโม นิดา