ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสั้น ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด ข่าวเด่น เพิ่มเติม ท่องเที่ยว ภูมิภาค สังคมและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สินค้า บริการ อาชญากรรม อาหาร สินค้า

ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภาค 7
ได้เดินทางมาเยี่ยมชมร้านจำหน่าย ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวข้าราชการตำรวตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

This entry was posted in ข่าวด่วนทันเหตุการณ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสั้น, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, ข่าวเด่น เพิ่มเติม, ท่องเที่ยว, ภูมิภาค, สังคมและสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข, สินค้า บริการ, อาชญากรรม, อาหาร สินค้า. Bookmark the permalink.