ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิภาค สาธารณสุข สินค้า บริการ อาชญากรรม อาหาร สินค้า

ผบช.ภ7.พร้อมคณะแม่บ้านยี่ยมชม การผลิตร้านปลาส้มทรงเครื่อง มี ร.ต.อ.นาวี แสงสุวรรณ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ร้านขนมเทียนสบันงา มี ร.ต.ท.กิตติวัฒน์ มีแก้ว เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ และร้าน”By 19 Restaurant”ขนมไดฟุกุ มี ส.ต.ท.ดนุภพ ตั้งอยู่สูง เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเยี่ยมชมสินค้าของครอบครัวข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

This entry was posted in ข่าวด่วนทันเหตุการณ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภูมิภาค, สาธารณสุข, สินค้า บริการ, อาชญากรรม, อาหาร สินค้า. Bookmark the permalink.