ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด อาชญากรรม

โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ล

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติบนท้องถนน“ขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัย อุ่นไอรัก” โดยภายในงานมี,พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. พล.ต.ต พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร.
พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย ผกก.3 บก.ทท.1 พ.ต.อ.จันทร์ชัย แดงประเสริฐ ผกก.ด่านตม.ท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) พ.ต.ท.อาริศ คูประสิทธิรัตน์ รองผกก.สายตรวจ พ.ต.ท. ปิยะพันธุ์ วนอุกฤษฏ์ สว.กก.3บก.ทท.1 ให้การต้อนรับ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ลล.ต.ท.สุรเชษฐ์

กล่าวว่า จากการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ กำหนดให้มีโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่ผ่านมา ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงน้อมนำโครงการดังกล่าวมาต่อยอดริเริ่มโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติบนท้องถนน เพื่อสืบสานปณิธานของพระองศ์ท่าน สอดรับกับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่10 มกราคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัย ลดอุบัติภัยบนท้องถนน ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ

โครงการอบรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติภัย  บนท้องถนนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก  รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และเพื่อสร้างจิตสำนึกและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุ    บนท้องถนน และความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนของ ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่) เพื่อได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่สามารถป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ กว่า 300 นาย จึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการกระตุ้นจิตสำนึก แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กจุดหนึ่ง แต่เชื่อว่าจุดเล็กๆ นี้ สามารถผลักดันทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมได้ ผบช.สตม.กล่าว

This entry was posted in ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.