ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด อาชญากรรม

สตม. รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ส่งมอบความสุขแก่ผู้สูงวัย

สตม. รวมพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ส่งมอบความสุขแก่ผู้สูงวัย

วันนี้ (31 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิด “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งสิ้น 245 คน มาร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน กรุงเทพฯ

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นว่า ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มคนที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งความรู้ความชำนาญ และเป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นสายใยสำคัญของครอบครัวอีกด้วย จึงได้นำผู้ร่วมกิจกรรม มาร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณภายในมูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เพื่อให้สะอาดเรียบร้อย อันเป็นการพัฒนาสถานที่ให้น่าอยู่ และร่วมทำกิจกรรมนันทนาการกับผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาจิตใจ ตลอดจนแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของข้าราชการตำรวจในสังกัด

This entry was posted in ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.