ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด อาชญากรรม

รอง .ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจการจราจรในช่วงเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๒ และเปิดโครงการ “ส่งน้องถึงโรงเรียน”


รอง .ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจการจราจรในช่วงเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๒
และเปิดโครงการ “ส่งน้องถึงโรงเรียน”


วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม 256๒ เวลา 06.๐๐ น. ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.๗จร., รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๖ และ คณะผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ร่วมจัดการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 256๒ โดยมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา , รองผู้บังคับการตำรวจจราจร และข้าราชการตำรวจ บก.จร., ร่วมอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนสาทร


ตามนโยบายของรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา ซึ่งในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ซึ่งอาจกระทบการจราจรติดขัดหรือมีรถสะสมบริเวณหน้าสถานศึกษา/โรงเรียน ส่งผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวมแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเทอม ภาคการศึกษาที่ ๑/256๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประชุมและสั่งการให้ สน. พื้นที่ที่มีสถานศึกษา/โรงเรียนทั้งขนาดใหญ่และ เล็กตั้งอยู่ วิเคราะห์สภาพปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข และกำชับการปฏิบัติ โดยให้ สน.พื้นที่ ประสานการปฏิบัติร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร เข้าขอความร่วมมือกับทางโรงเรียน เพื่อจัดการจราจรและจัดเตรียมสถานที่จอด รับ – ส่ง นักเรียน โดยปัจจุบันในหลายพื้นที่ได้เน้นจัดการจราจรโดยเปิดช่องการจราจรพิเศษ เพื่อเพิ่มช่องทางเดินรถ ทั้งในชั่วโมงเร่งด่วน เช้า และ เย็น โดยวิเคราะห์จากสภาพการจราจรและกายภาพของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งกระทบต่อการจราจรเป็นวงกว้าง จำนวน ๓ กลุ่มโรงเรียน ได้แก่
๑) กลุ่มโรงเรียนบริเวณถนนสามเสน ถนนนครราชสีมา และถนนราชวิถี
๒) กลุ่มโรงเรียนบริเวณถนนสีลม ถนนสาทร และถนนเจริญกรุง
๓) กลุ่มโรงเรียนบริเวณถนนเพชรบุรี ถนนอโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท และถนนเพลินจิต
ในการนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้จัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกรับ – ส่ง บุตรหลาน ในกรณีที่ท่านผู้ปกครองประสบปัญหารถติดไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนตามทันตามเวลา ตามโครงการ “ส่งน้องถึงโรงเรียน” โดยได้ให้ กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นหน่วยนำร่อง จัดรถจักรยานยนต์ สำหรับรับ – ส่ง นักเรียน ไปยังโรงเรียนตามจุดอำนวยความสะดวก จำนวนทั้งสิ้น ๕ จุด (ในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร)
ทางลงด่วนเพลินจิต (รร.ในถนนสุขุมวิท และถนนเพลินจิต)
ทางลงด่วนสีลม (รร.ในถนนสีลม และถนนสาทร)
ทางลงด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ใต้ทางด่วนพระราม ๔
จุดกลับรถตั้งฮั่วเส็ง
โดยผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์แจ้งความสนับสนุนการรับ – ส่ง ได้ที่สายด่วน 1197

การบริหารจัดการปัญหาสภาพจราจรช่วงเปิดเทอมจะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ ผู้ปกครอง โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ บก.จร.
โทร.02-515 3187

This entry was posted in ข่าวด่วนทันเหตุการณ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.