การศึกษา ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ภูมิภาค สังคมและสิ่งแวดล้อม อาชญากรรม

“ป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักโดยสาร เพื่อหลบแดดหลบฝนให้ชาวแม่สอด จ.ตาก “

“ป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักโดยสาร เพื่อหลบแดดหลบฝนให้ชาวแม่สอด จ.ตาก ”

วันนี้ (21 พ.ค. 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร นำโดยนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิ, นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นำโดยนายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร และคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง บริเวณด้านข้างโรงเรียนสรรพวิทยาคมตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่สอดเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง โดยเมื่อปี 2561 ได้มอบศาลาที่พักผู้โดยสารไว้ ณ ที่นี้ไปแล้ว 1 หลัง รวมค่าก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านข้างโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร📱
086-854-1418📲

สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยชีวิต🚑รักษาชีวิต🏥💉💊สร้างชีวิต🎓👪

This entry was posted in การศึกษา, ข่าวด่วนทันเหตุการณ์, ภูมิภาค, สังคมและสิ่งแวดล้อม, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.