ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด ต่างประเทศ ท่องเที่ยว อาชญากรรม

“ผลงาน BIOMETRICS ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง”

“ผลงาน BIOMETRICS ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือแบบบูรณาการทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง การสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับในการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร โดยการจัดเก็บและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงของประเทศ และการให้บริการงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้นำระบบ BIOMETRICS (ภาพถ่ายใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบบุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 รวม 7,570,936 คน ดังนี้
เดินทางเข้าราชอาณาจักร 4,607,006 คน
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 2,963,930 คน

ตรวจพบและจับกุมการกระทำความผิดปลอมแปลงเอกสาร, บุคคลตามหมายจับ, บุคคลเฝ้าระวัง (Blacklist/Watchlist), อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay) ดังนี้
ปลอมแปลงเอกสาร 14 ราย
หมายจับ 141 ราย
บุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร 141 ราย
บุคคลเฝ้าดู 66 ราย
การอนุญาตสิ้นสุด 7,417 ราย

This entry was posted in ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, ต่างประเทศ, ท่องเที่ยว, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.