ท่องเที่ยว อาชญากรรม

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ รรท.ผบก.ศฝร.ตม. ร่วมพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ รรท.ผบก.ศฝร.ตม. ร่วมพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี

วันที่ 26 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ รรท.ผบก.ศฝร.ตม. ร่วมพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานอำนวยการสนับสนุนและเทคนิค (กอน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 102 นาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จ.นครสวรรค์ โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สำเร็จการฝึกอบรมทุกนาย พร้อมเน้นย้ำให้ปฎิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เพื่อสนองนโยบายที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้

จากนั้นเวลา 11.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. เป็นประธานในกิจกรรมตามโครงการ”จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ณ ศาลาที่ประทับ รัชกาลที่ 5 หน้าวัดเขื่อนแดง (วัดศรีสุวรรณ) ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

This entry was posted in ท่องเที่ยว, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.