ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด อาชญากรรม

พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพ”วัดโพธิทอง

พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพ”วั ดโพธิทอง

วันที่ 20 ต.ค. พระครูวิศิษฎ์พิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง บางมด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าพระกฐินในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน นำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโพธิทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.

            โดยในพิธีมีนางทองห่อ อ่ำแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.ประวิทย์ โรจนเพียรสถิต นายอภิชาต ธรรมมโนมัย เป็นประธานอุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังมีเจ้าภาพกองกฐินที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียง อาทิ นายดล เหตระกูล และครอบครัว นายพัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข หรือปั๊บ โปเตโต้ น.ส.ทิฆัมพร หรือ เชียร์ ฤทธิ์ธาอภินันท์ นายเอกชัย ยังวานิช เป็นต้นในพิธีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ผ้าไตรพระราชทาน ท่ามกลางชาวบ้านและประชาชนจากทั่วสารทิศมาร่วมอนุโมทนาน้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวัดมีพุทธศาสนิกชนจำนวรมากเดินทางมาร่วมงานกฐินพระราชทาน ตลอดจนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ทราบหมายกำหนดการรวมตัวกันมาตั้งเต๊นท์กว่า 20 ร้านค้า เพื่อแจกอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดให้กับผู้เดินทางมาร่วมงานฟรีอีกด้วย

This entry was posted in ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.