ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด สังคมและสิ่งแวดล้อม อาชญากรรม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบขนมเปี๊ยะ ที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 จำนวน 48,480 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 484, 800.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท) มอบให้แก่ เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
1.สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด(ภูมิเวท) อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2,880 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 28,800.-บาท
2.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 5,040 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 50,400.-บาท
3.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2,880 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 28,800.-บาท
4.สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 4,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 40,000.-บาท
5.สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 2,560 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 25,600.-บาท
6.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 10,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 100,000.-บาท
7.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง หญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 8,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 80,000.-บาท
8.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 1,600 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 16,000.-บาท
9.มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2,360 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 23,600.-บาท

และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน มอบขนมเปี๊ยะ แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จำนวน 11,520 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 115,200.-บาท (โดยแผนกบรรเทาสาธารณภัย)

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร 086-854-1418📱
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, สังคมและสิ่งแวดล้อม, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.