ข่าวประชาสัมพันธ์ อาชญากรรม

ตำรวจนครบาลตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อราชการในอาคาร บช.น.

ตำรวจนครบาลตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อราชการในอาคาร บช.น. เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด 19 (Covid–19)/ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.