ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวร้อน ประเด็นเด็ด ข่าวสั้น ข่าวอื่นๆ ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด ข่าวเด่น เพิ่มเติม ข่าวไฮไลท์ ข่าวไฮไลท์ ขวา ท่องเที่ยว ภาพถ่าย ภาพถ่าย ไฮไลท์ ภูมิภาค สังคมและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข อาชญากรรม อาหาร สินค้า เศรษฐกิจ

แพทย์ขอประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” งดกิจกรรมทางสังคม

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน ราชวิทยาลัยต่าง ๆ ประชุมร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยที่ประชุมจะเน้นการดูแลในกรุงเทพมหานคร ที่พบผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยทั่วประเทศ และเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมโรค เพื่อไม่ให้ระบาดไปทั่วประเทศ ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่ให้ทุกจังหวัดนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ ส่วนประชาชนต้องปรับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค

ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า ทีมที่มาประชุมเป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศ ซึ่งต่างประเทศได้ให้ความเชื่อมั่น โดยได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน และมาถูกทางแล้ว ค่อย ๆ กระชับสถานการณ์ทำล่วงหน้าเพื่อการป้องกัน แต่ประชาชนต้องป้องกันตนเอง และช่วยกันเตือนเพื่อน เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ ที่สำคัญคนที่ติดเชื้อ ต้องบอกประวัติ และอย่าปกปิด

สำหรับระยะต่อไปจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วย โดยผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการ ให้รักษาตัวในที่ที่เหมาะสม เช่น โรงแรม ซึ่งโรงแรมบางกอกพาเลซ มอบให้ 350 ห้อง และกระทรวงสาธารณสุข จะย้ายผู้ป่วยไปพักวันจันทร์นี้ ทั้งนี้ยืนยันว่า มีเตียง มีห้องผู้ป่วย มีเครื่องช่วยหายใจ เพียงพอ

ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งให้กำลังพลทุกหน่วยปฏิบัติตามนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยงานด้านอำนวยการ ให้พิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานจากบ้านพัก หรือ “work from home” ส่วนงานบริการประชาชน อาจปรับลดกำลังพลได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็นของภารกิจ

ส่วนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อย ให้กำลังพลปฎิบัติหน้าที่ตามปกติ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยการปฏิบัติในแต่ละกรณี จะต้องไม่เสียหายต่อราชการ และการบริการประชาชน โดยเด็ดขาด

This entry was posted in ข่าวด่วนทันเหตุการณ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวร้อน ประเด็นเด็ด, ข่าวสั้น, ข่าวอื่นๆ, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, ข่าวเด่น เพิ่มเติม, ข่าวไฮไลท์, ข่าวไฮไลท์ ขวา, ท่องเที่ยว, ภาพถ่าย, ภาพถ่าย ไฮไลท์, ภูมิภาค, สังคมและสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข, อาชญากรรม, อาหาร สินค้า, เศรษฐกิจ. Bookmark the permalink.