ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิภาค อาชญากรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจจุดคัดกรองท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19..

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจจุดคัดกรองท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19..

สืบเนื่อง​เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม​ 2563​63 ที่ผ่านมา​ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ควบคุม​กำกับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

———–
ธีรพล ปลื้มถนอม…ฝาก รายงาน

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ภูมิภาค, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.