ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด อาชญากรรม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนเด็กดีปีที่ 50

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนเด็กดีปีที่ 50

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ต.ค. ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมบุคลากรทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม 180 แห่ง จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เติบโตด้วยวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน นายวิเชียร กล่าวว่า การจัดโครงการมอบทุนการศึกษาปีนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญหลักที่ได้ดำเนินมากว่า 50 ปี นอกจากเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสแล้ว ยังถือเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต่างได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย.

/////////////

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.