ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด สังคมและสิ่งแวดล้อม อาชญากรรม

ผบก.น9.ลงชุมชนจันทรังษี เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบสิ่งของแด่ผู้ยากไร้

ผบก.น9.ลงชุมชนจันทรังษี เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบสิ่งของแด่ผู้ยากไร้


เมื่อเวลา14.00น.พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น9. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น9. พ.ต.อ. ลือศักดิ์ ดำเนินสวัดิ์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ คุณกฤษฎา ลิ่มปนะถาวร อนุ กต.ตร.บกน9. คุณสมเกียรติ ปิติทศพร ปธ.กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ และเจ้าหน้าทีฝ่ายพัฒนาสำนักงานเขต ภาษีเจริญ สาธารณสุข ลงชุมชนจันทรังษี มอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน3ราย
1.นายทองหล่อ ฤกษลักษมี อายุ 79 ปี
2.นางเกศนภา ยงวิบูล อสยุ 84 ปี
3.น.ส.อารมณี สระสม อายุ 77 ปี
ผบก.น9.กลาวว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ของสน.ภาษีเจริญในชุมชนแห่งนี้ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ และการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ จะมีการลงทุก สน.ใน บก9.เดือนละครั้ง หมุนเวียน สน.ให้ครบทั้งหมด ผบก.น9.กล่าว

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, สังคมและสิ่งแวดล้อม, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.