ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ ข่าวเด่น เพิ่มเติม ข่าวไฮไลท์ ข่าวไฮไลท์ ขวา ท่องเที่ยว ภูมิภาค รั้วปทุมวัน วีดีโอ อาชญากรรม

ผบ.ตร. เปิดโครงการฝึกอบรม เสริมศักยภาพสร้างความรู้การป้องกันปราบปรามยาเสพติด(คลิป)

ตร. จัดโครงการฝึกอบรม เสริมศักยภาพสร้างความรู้ให้ตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ตร. จัดโครงการฝึกอบรม เสริมศักยภาพสร้างความรู้ให้ตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมศักยภาพงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ณ ห้องแกรน์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมด้วย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ(สบ9) ในฐานะ รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. ซึ่งมีข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานยาเสพติดเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 208 นาย และรับชมผ่านสื่อออนไลน์ ณ ที่ตั้งทั้งสิ้น 728 นาย

สำหรับโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศอ.ปส.ตร. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยาเสพติด ได้รับทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการดำเนินงานเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้ รวมถึงรับทราบถึงแผนป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน ซึ่งการจัดอบรมฯ ได้ยึดหลักตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯทุกนาย จัดสถานที่อย่างเหมาะสม ยึดหลักด้านสาธารณสุข เว้นระยะห่าง รวมถึงมีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่การจัดงาน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นไปที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้มองผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้าสู่ระบบการบำบัดฟื้นฟู สำหรับเรื่องของการลดปริมาณ Demand side หากมีการจับกุมมากขึ้นถือว่าเป็นผลดี แต่ทั้งนี้อยากให้มีการมุ่งเน้นไปที่การบำบัดผู้เสพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการป้องกันยาเสพติด ขณะที่การจับกุมเครือข่ายรายใหญ่นั้น ยิ่งดำเนินการจับกุมมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีที่จะทำให้สามารถทลายเครือข่าย ขยายผล และยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดให้ได้มากที่สุด โดยสิ่งสำคัญที่อยากฝากไปยังผู้ปฏิบัติ คือ การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวน ขณะที่การทำงานของตำรวจด้านการปราบปรามยาเสพติด ได้สั่งการที่ให้ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องไม่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง มีความน่าเชื่อถือ ไว้ไจ และเชื่อใจได้ที่จะสามารถปฏิบัติงานด้านนี้ หากพบว่านายใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนหน้าที่โดยทันที มุ่งเน้นให้มีความละเอียดรอบคอบของการทำงาน ทั้งงานปราบปราม รวมทั้งยุทธวิธีต่างๆ ในการจับกุม และการทำสำนวนให้รัดกุมเพื่อสั่งฟ้องผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติดให้ถูกลงโทษทางกระบวนการทางกฎหมายให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ฝากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ทุ่มเทในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึง
การอบรมฯ ในวันนี้ เนื่องจากมีรายละเอียดของตัวกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก และให้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับปรุงการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป
//////

This entry was posted in ข่าวด่วนทันเหตุการณ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวอื่นๆ, ข่าวเด่น เพิ่มเติม, ข่าวไฮไลท์, ข่าวไฮไลท์ ขวา, ท่องเที่ยว, ภูมิภาค, รั้วปทุมวัน, วีดีโอ, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.