อาชญากรรม

ฉงชิ่ง, 4 ธ.ค. (ซินหัว) — วันเสาร์ (4 ธ.ค.) รถไฟสินค้าระหว่างประเทศของทางรถไฟจีน-ลาว เส้นทางเฉิงตู/ฉงชิ่ง-เวียงจันทน์ ได้ออกเดินทางจากด่านรถไฟระหว่างประเทศเฉิงตูและนิคมโลจิสติกส์กลางระหว่างประเทศฉงชิ่งตามลำดับ และจะวิ่งผ่านมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) เพื่อเข้าสู่ลาว

ฉงชิ่ง, 4 ธ.ค. (ซินหัว) — วันเสาร์ (4 ธ.ค.) รถไฟสินค้าระหว่างประเทศของทางรถไฟจีน-ลาว เส้นทางเฉิงตู/ฉงชิ่ง-เวียงจันทน์ ได้ออกเดินทางจากด่านรถไฟระหว่างประเทศเฉิงตูและนิคมโลจิสติกส์กลางระหว่างประเทศฉงชิ่งตามลำดับ และจะวิ่งผ่านมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) เพื่อเข้าสู่ลาว

รถไฟสินค้าทั้งสองขบวนที่ขนส่งรถบรรทุกเบา ถั่ว ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เคมีภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆ จะเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวภายใน 3 วัน โดยรถไฟสินค้าเส้นทางนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่การส่งออกสินค้าจากเฉิงตูและฉงชิ่งสู่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก่อนหน้านี้การขนส่งสินค้าจากเฉิงตูและฉงชิ่งสู่ลาวทางบกใช้เวลาราว 7-8 วัน ส่วนการขนส่งทางบก-ทางทะเลใช้เวลานานถึง 30 วัน แต่ทางรถไฟจีน-ลาว ลดระยะเวลาดังกล่าวเหลือราว 3 วัน และเป็นช่องทางขนส่งสินค้าสู่ไทยหรือเวียดนามได้ด้วย จึงช่วยประหยัดตุ้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า

This entry was posted in อาชญากรรม. Bookmark the permalink.