อาชญากรรม

ปปง. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดใจกลางสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า        เครื่องประดับ พระเครื่องดัง และทรัพย์สินอื่น 14 ธันวาคม นี้

ปปง. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดใจกลางสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า        เครื่องประดับ พระเครื่องดัง และทรัพย์สินอื่น 14 ธันวาคม นี้

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 4/2565 ในวันอังคารที่  14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นทรัพย์สินประเภทที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องประดับ นาฬิกา พระเครื่อง และโทรศัพท์มือถือ รวม 75 รายการ       โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. เป็นทรัพย์สินประเภทที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น

1. บ้านพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 17512 เลขที่ดิน 607 เนื้อที่ประมาณ 55 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่ 80/98 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ราคาเริ่มต้น 1,895,400 บาท

2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 เลขที่ดิน 48 หน้าสำรวจ 738 เนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ราคาเริ่มต้น 7,290,000 บาท

3. ห้องชุดเลขที่ 96/89 ชั้น 18 อาคาร เอ ชื่ออาคารชุดไบรท์ สุขุมวิท 24 ทะเบียนอาคารชุด 10/2555 บนที่ดินโฉนดเลขที่ 207887 ตำบลคลองตัน (คลองตัน) อำเภอคลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 88.11 ตารางเมตร
ราคาเริ่มต้น 13,518,000 บาท

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2565 จะดำเนินการในเวลา 10.30 น. เป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องประดับ นาฬิกา ทองรูปพรรณ พระเครื่อง และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 67 รายการ โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น 

1. แหวนแพชร (ตรงกลางเพชร 1 เม็ด ขาข้างละ 3 เม็ด) น้ำหนักประมาณ 9.4 กรัม ราคาเริ่มต้น 20,700 บาท 

2. สร้อยข้อมือทองคำ ลายห่วงบิด น้ำหนักประมาณ 75.3 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 133,300 บาท

3. สร้อยคอเกลี้ยงทองคำ ลายเกลี้ยง น้ำหนักประมาณ 76.1 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 134,800 บาท

4. กรอบทองคำหุ้มพระพิมพ์สมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เลี่ยมทอง จำนวน 1 อัน ราคาเริ่มต้น 10,300 บาท

5. พระสมเด็จ (ของแท้) พระรุ่นใหม่ กรอบทองคำแท้ จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท

6. จี้ขอบทองรัชกาลที่ 5 ราคาเริ่มต้น 4,700 บาท

หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ในวันศุกร์ที่   19 พฤศจิกายน 2564 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์ หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่ ตามราคารับซื้อทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองคำประกาศในวันที่ดำเนินการขายทอดตลาดในกรณีทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปรับราคาตามราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันขายทอดตลาดทรัพย์สินประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้ง 2 ครั้ง สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565

 ทรัพย์สินลำดับที่ 1 ณ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 102378, 104780 – 104784 และโฉนดที่ดิน
เลขที่ 50290 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 ทรัพย์สินลำดับที่ 2 ณ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 71865 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 ทรัพย์สินลำดับที่ 3 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 17512 สิ่งปลูกสร้างเลขที่ 80/98 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 ทรัพย์สินลำดับที่ 4 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 13544 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
(ข้อเท็จจริง เป็นตำบลนายายอาม)

 ทรัพย์สินลำดับที่ 5 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 ทรัพย์สินลำดับที่ 6 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1333 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 ทรัพย์สินลำดับที่ 7 ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ 23740 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 ทรัพย์สินลำดับที่ 8 อาคารชุดไบรท์ สุขุมวิท 24 ทะเบียนอาคารชุด 10/2555 ห้องชุดเลขที่ 96/89
ชั้น 18 อาคาร เอ ตำบลคลองตัน (คลองตัน) อำเภอคลองเตย (พระโขนง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

** ทรัพย์สินลำดับที่ 1 – 3 และลำดับที่ 8 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันเปิดให้ดูสภาพทรัพย์สิน เพื่อประสานเปิดให้ดูสภาพทรัพย์สิน ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2565

 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710 

หมายเหตุ : สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือ
ผู้ที่ประสงค์จะดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด

This entry was posted in อาชญากรรม. Bookmark the permalink.