ท่องเที่ยว อาชญากรรม

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ชี้แจงกรณีปรากฎมีข่าวข้าราชการตำรวจในสังกัดเกี่ยวข้องการจับกุมสถานบริการในจังหวัดชลบุรี”

“กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ชี้แจงกรณีปรากฎมีข่าวข้าราชการตำรวจในสังกัดเกี่ยวข้องการจับกุมสถานบริการในจังหวัดชลบุรี”
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ขอประชาสัมพันธ์ชี้แจง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อโซเชียลมีเดีย กรณี ข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ เกี่ยวข้องการจับกุมสถานบริการในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกรณี เกี่ยวกับภาพลักษณ์ตำรวจท่องเที่ยว นั้น
พลตำรวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และในฐานะโฆษกของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ชี้แจงรายละเอียด กรณี มีข่าวปรากฏในสื่อว่ามีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยการจับกุมสถานบริการของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว พบว่า ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ปรากฏเป็นข่าวคือ พันตำรวจตรี
ศุภรัตน์ มีปรีชา สารวัตรสังกัด ฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ประสานเจ้าตัวให้เขียนรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น และ
เข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์จับกุมนี้ได้อย่างไร และในขั้นตอนการดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกันนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ประสานงานกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อนำข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบ หากพบว่า
ข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือพบว่ามีมูลเหตุที่เชื่อว่า
มีการกระทำผิดทางวินัย ก็จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาทัณฑ์ ต่อไป
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติทางราชการโดยเร็วที่สุด หากพบว่ามีการกระทำความผิดจักได้พิจารณาดำเนินการทางวินัยของข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว ต่อไป

This entry was posted in ท่องเที่ยว, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.