อาชญากรรม

ปักกิ่ง, 14 ธ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (13 ธ.ค.) ซุนชุนหลาน รองนายกรัฐมนตรีจีน ย้ำถึงการดำเนินงานของจีนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสุขภาพระดับโลก

ปักกิ่ง, 14 ธ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (13 ธ.ค.) ซุนชุนหลาน รองนายกรัฐมนตรีจีน ย้ำถึงการดำเนินงานของจีนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสุขภาพระดับโลก

ปักกิ่ง, 14 ธ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (13 ธ.ค.) ซุนชุนหลาน รองนายกรัฐมนตรีจีน ย้ำถึงการดำเนินงานของจีนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสุขภาพระดับโลก

ซุนกล่าวถึงเรื่องนี้ระหว่างเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมการส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 10 ผ่านทางระบบออนไลน์จากกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน

ซุนระบุว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้คนเสมอมา โดยจีนดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชากรราว 1 ใน 6 ของโลก ขณะที่ระบบการแพทย์และการดูแลสุขภาพของจีน ก็ผ่านบทสอบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ซุนชี้ให้เห็นว่าการรับมือกับภัยคุกคามจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นความท้าทายร่วมกันของทุกประเทศในโลก โดยจีนพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพ และยกระดับการสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแอฟริกา เพื่อมีส่วนร่วมมากขึ้นในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสุขภาพ รวมถึงสร้างประชาคมสุขภาพร่วมกันของมนุษยชาติ

This entry was posted in อาชญากรรม. Bookmark the permalink.