การเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสั้น ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด ข่าวไฮไลท์ ข่าวไฮไลท์ ขวา ข้อมูลพรรคการเมือง ภูมิภาค รั้วปทุมวัน สังคมและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข

อดีตผู้กำกับหัวหมากลงสมัครเลือกตั้งนายก อบต.เบอร์1 หวังเป็นที่พึ่งชาวคลองนิยมยาตรา

พ.ต.อ.สรรค์หกิจ บำรุงสุขสวัสติ อดีต ผกก.สน.หัวหมาก ลงสมัครเป็นนายก อบต.คลองนิยมยาตรา

: พ.ต.อ.สรรค์หกิจ บำรุงสุขสวัสติ หรือผู้กำกับเปี๊ยก อดีต ผกก.สน.หัวหมาก ถือเป็นอดีตนายตำรวจน้ำดีท่านหนึ่งสมัยทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จนถึงวัยเกษียณ

พ.ต.อ.สรรค์หกิจ บำรุงสุขสวัสติ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ชู 6 นโยบาย อาสารับใช้พี่น้องประชาชนคลองนิยมยาตรา

1.นโยบายทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมบำรุง  ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ระบบไฟส่องสว่าง ขุดลอกลำคลองสาธารณะ ขยายเขตการประปา ระบบเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

2.นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.นโยบายทางด้านการศึกษาและกีฬา

 4.นโยบายทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.นโยบายทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

6.นโยบายทางด้านการพัมนาเมือง และการบริหาร   

พ.ต.อ.สรรค์หกิจ บำรุงสุขสวัสติ เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจ ที่จะอาสามารับใช้พี่น้องประชาชน ชาวคลองนิยมยาตรา  ตามสโลแกน  “นิยมยาตรา ต้องเปลี่ยนแปลง” และคติประจำใจ 4 ข้อ “กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าพัฒนา ”  

This entry was posted in การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสั้น, ข่าวเด่น อัพเดทล่าสุด, ข่าวไฮไลท์, ข่าวไฮไลท์ ขวา, ข้อมูลพรรคการเมือง, ภูมิภาค, รั้วปทุมวัน, สังคมและสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข and tagged , , , . Bookmark the permalink.