ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น เพิ่มเติม อาชญากรรม

ผบก.น.2 มอบโล่เกียรติคุณให้สน. ในสังกัด บก.น.2 ที่มีผลงานดีเยียม และดีเด่น ด้านต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น เพิ่มเติม, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.