ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิภาค สินค้า บริการ อาชญากรรม

คณะชมรมแม่บ้าน ภ.7 เยี่ยมชมและชิมเครื่องดื่มจากร้านปันรักษ์คาเฟ่ รวมทั้งสนับสนุนสินค้าจาก ตชด.

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ภูมิภาค, สินค้า บริการ, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.