ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น เพิ่มเติม อาชญากรรม

กรรมสิทธิฯ ชี้การปัสสาวะรดผู้อื่นเป็นการด้อยค่าบุคคลอื่นให้ต่ำลง แม้จะมีสิทธิเสรีภาพแต่ก็จะต้องไม่ไปละเมิดผู้อื่น

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น เพิ่มเติม, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.