ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น เพิ่มเติม ภูมิภาค อาชญากรรม

ผบช.ภ7 เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ภ.จว. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจตัวแทนตำรวจภูธรภาค 7 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน S.W.A.T. Challenge 2022 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น เพิ่มเติม, ภูมิภาค, อาชญากรรม. Bookmark the permalink.