ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข

เขตพระนคร ตรวจเชิงรุกย่านปากคลองตลาด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้กรุงเทพมหานครนำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19

This entry was posted in ข่าวด่วนทันเหตุการณ์, สังคมและสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข. Bookmark the permalink.